QUI SOM

L’Associació Catalana d’Atàxies Hereditàries (ACAH) és una associació aconfessional, apartidista, no governamental i sense ànim de lucre la finalitat de la qual és la millora de la qualitat de vida de tots els afectats per qualsevol de les malalties que s’engloben en el grup de les atàxies, tant dels qui les pateixen com dels familiars i persones properes.


La Junta Directiva actual està formada per:

- Isaac Amela Abellan, President, isaacamela@gmail.com
- Mònica Ferrer Plana, Vicepresidenta, mferrerpl@uoc.edu
- Martín Momblant Momblant, Secretari, acarlomar@yahoo.es
- Maite Bartrolí Solé, Tresorera, maitebartroli@gmail.com
- Marcos Alfonso García Campo, Vocal, yomarcos.g@gmail.com
- Juan Carlos Baiges Salvadó, Vocal,  netjcarlos@gmail.com
- Blanca Centeno Martínez, Vocal, blancacm53@hotmail.com 
- Jordi Renom Pérez, Vocal, jordi.renom@gmail.com

Els estatuts de l'associació són aquí.